Νέα

Σάββατο 10 /10
- 60 μ . ΠΚΒ
Μακρινού Δήμητρα 3η
και συμμετοχή Τσουφλίδη Βενιας
- 80 μ. ΠΚΑ
Βήχου Αντωνία 4η
Ζαγουρη Μιχαηλία 5η
και συμμετοχή Μικελη Μαργαρίτας
- 1.200 μ. ΠΚΒ
Ζαγουρη Ελένη 5η
-150 μ. ΠΚΑ
Βικελη Ευαγγελία (ΙΕΡΑΞ) 3η
- Σκυταλοδρομία 4*80μ. ΠΚΑ
Αντωνία Βηχου, Μαργαρίτα
Μικελη, Μιχαηλια Ζαγουρη και Δήμητρα Μακρινού 3ες

Κυριακή 11/10
-200 μ. Γ.
Βικελη Ευαγγελία (ΙΕΡΑΞ)1η
Βηχου Αντωνία 2η